Úvod Recenze knih

Recenze knih


název knihy : Život s astmatem, bronchitidou a plicní rozedmou

Autor: Linus Geisler
Nakladatelství: Dona
Město: České Budějovice
Rok vydání: 1994
Počet stran: 171
ISBN: 80-85463-43-1
cena : běžne nelze zakoupit, pouze v knihovnách
Anotace

„V každé učebnici najdeme tuto odpověď: dýcháme, aby bylo tělo zásobováno kyslíkem a aby byl odstraněn přebytečný kysličník uhličitý vzniklý při výměně látkové. To je přirozeně správné a vysvětluje to, že dýchání je základem života.“ (z úvodu knihy)


Naše recenze

Kniha se nezabývá jen zánětem průdušek (bronchitidou), ale je zaměřená i na dalším problémy dýchacích cest. V úvodu knihy vás autor-lékař seznámí s tím, co můžete od knihy čekat a s čím vám pomůže. Poté se v krátkosti zabývá dýcháním. První větší kapitola je zaměřená na astma, bronchitidu a emfyzém, dále je tu také popsán kašel, hleny a dušnost. Autor rovněž přibližuje metody vyšetření, především jejich užitek, význam a léčení.Stěžejní kapitola se detailně zaobírá léky proti astmatu, chronické bronchitidě a emfyzému. Dočtete se o betaadrenergikách, kortizonech, vagolytikách atd. Poté se seznámíte s těžkými záchvaty dušnosti a bude přiblížen status asthmaticus. Popsáno je v knize i noční astma, alergie, astma a těhotenství, kouření a jak přestat atd. Čtenář na této knize jistě ocení náhled na dechovou gymnastiku. V této kapitoly jsou velmi názorné obrázky, které vás naučí ji správně provádět. Dozvíte se víc i o psychoterapii, o léčbě operací, o správné výživě a mnohé další praktické informace.

TIP : Sinusitida nebo-li zánět vedlejších dutin nosních. Zánět dutin , paranasální dutiny a vše o nich.


Publikace bude velkým přínosem především pro ty, co mají potíže s dýcháním a chtějí se dozvědět víc. Monografie je přehledná dobře strukturovaná a navíc je doplněná obrázky a nákresy. V závěru najdete malý lékařský lexikon pro pacienty s nemocemi dýchacích cest, další publikace s touto tématikou a rejstřík. Kniha se čte poměrně dobře.

název knihy : Průduškové astma: dýchání, masáže, cvičení

Autor: Jurij Isajev, Ludmila Mojsjuková
Nakladatelství: Granit
Město: Praha
Rok vydání: 2005
Počet stran: 166
ISBN: 80-7296-042-3
Anotace

Zajímáte-li se o problematiku průduškového astmatu, trpíte-li jím či někdo ve vašem okolí, bude pro vás kniha zajímavá. Přiblíží vám mnohé nefarmakologické metody léčby, nekonvenční postupy a další cenné rady. Publikace má devět kapitol a kromě toho je v ní ještě přemluva a úvod a na konci závěr a seznam literatury. Nejdříve se dozvíte, co je průduškové astma - definici, příčiny, úloha alergie, mechanismy poruch dýchání, klinické formy choroby, její stadia, komplikace a koncepce léčby. Další dvě kapitoly přibližují protialergická opatření, rychlou pomoc bez užití léků a poté již následuje kapitola zaměřená na nekonvenční metody, kterými jsou masáž, léčba kovy, fytoterapie, aromaterapie, léčba medem, mateří kaši kou a propolisem, léčba vínem a homeopatie. Další kapitola vás seznámí s dechovým a tělesným cvičením. Představí vám soubor zdravotních cviků, fyzické cvičení v lese a parku, cvičení ve vodě a dechová cvičení. Zbývající kapitoly se soustředí na elektroléčbu, klimatoterapii a otužování, příklady z praxe a na fyzické cvičení při chronických nespecifických onemocněních plic.


Naše recenze

Kniha přináší návody na různé nekonvenční metody v léčbě astmatu. Mohou být vhodným doplněním klasické léčby a určitě si přečtením knihy rozšíříte obzory ohledně této nemoci. Publikace je zajímavá. Obsahuje hodně názorných obrázků, popisů a díky členění knihy do mnohých podkapitol je přehledná a dobře se v ní zorientujete. Budete-li se chtít dozvědět více o tomto tématu, najdete inspiraci na zdroje v poslední kapitole „Literatura“.

název knihy : Hodnocení kvality života u nemocných s bronchiální obstrukcí

Autor: František Salajka
Nakladatelství: Grafa
Město: Praha
Rok vydání: 2006
Počet stran: 146
ISBN: 80-247-1306-3
Anotace

Publikace se zaměřuje na bronchiální obstrukci, která může podstatně zhoršovat kvalitu života u nemocných. Kniha se snaží vysvětlit pojem „kvalita života“ a zhodnotit ji z pohledu lékaře i nemocného. Jejím úkolem je najít shodu, jež povede k úspěchům v preventivním, ale i v léčebném snažení. Právě kniha, která by přehledně mapovala kvalitu života u lidí nemocných bronchiální obstrukcí, u nás chyběla. Na začátku knihy najdete seznam použitých zkratek, předmluvu a poté již autor předkládá čtenářům dvanáct odborných kapitol zaměřených na definici kvality života, koncept hodnocení kvality života, dotazníky kvality života, hodnocení kvality život u bronchiální obstrukce, hodnocení kvality života u dětí s bronchiální obstrukcí, dušnost a kvalitu života, plicní funkce a kvalitu života a další vlivy na ní. Dále rozebírá kvalitu života v souvislosti s psychologickými faktory, jako nezávislý prediktor a ovlivnění kvality života terapeutickými intervencemi. Následuje interpretace výsledků, závěr, použitá literatura a rejstřík.


Naše recenze

Kniha je psaná odborným jazykem a je prvotně určená lékařské veřejnosti, aby jí umožnila lépe pochopit kvalitu života nemocných lidí. Publikace splňuje všechny náležitosti vědecké práce. Je přehledná a pro lékařskou veřejnost přínosná. Obsahuje tabulky, grafy, náčrty atd.

název knihy : Praktický průvodce (nejen) pro pacienty s plicní hypertenzí

Autor: Regina Votavová
Nakladatelství: Medical Tribune
Město: Praha
Rok vydání: 2012
Počet stran: 30
ISBN: 978-80-87135-45-7
Anotace

Publikace je informační brožurou pojednávající o plicní hypertenzi. Cílem knihy je předložit čtenáři v srozumitelné formě základní informace, které by přispěly v osvětě mezi laiky. Tato diagnóza je totiž stále ještě poměrně podceňovanou. Má pomáhat především pacientům, jimž byla nově diagnostikovaná uvedená nemoc, ale i pro všechny v okolí pacienta. Po předmluvě a úvodu se více dozvíte o roli srdce, plic a souvisejících cévách při okysličování krve. Poté následují kapitoly zaměřené na definici plícní hypertenze, příznaky plicní hypertenze (nejčastěji i méně časté příznaky), typy a formy plicní hypertenze (prevalence plicní hypertenze a její závažnost), diagnostiku plicní hypertenze a léčbu plicní hypertenze (medikamentózní i nemedikamentózní léčba). Poté už následuje závěr a menší kapitoly zaměřené na praktické rady a tipy a o důležitosti psychické podpory.


Naše recenze

Kniha je tím, co si stanovila autorka jako svůj cíl - srozumitelnou, přehlednou a graficky pestrou příručkou, která pacientům s plicní hypertenzí i dalším čtenářům poskytne důležité informace související s tímto onemocněním. V publikaci se budete velmi snadno orientovat. Text je psaný dobře „stravitelným“ stylem. Kapitoly jsou rozčleněné do mnohých kratších podkapitol. Dále v knize najdete rámečky, výčty, náčrty a pro odlehčení je knihy doplněná i veselými obrázky.

název knihy : Přírodní léčba plicních onemocnění: Rozedma plic a CHOPN

Autor: Robert J. Green
Nakladatelství: Tereza Grufíková
Město: Pragma
Rok vydání: 2007
Počet stran: 152
ISBN: 978-80-7349-272-4
Anotace

Publikace se věnuje vážným plicním onemocněním, kterými jsou rozedma plic a chronická obstrukční plicní nemoc (označovaná jako CHOPN). Tyto nemoci bývají často způsobené kouřením, vdechováním toxických látek atd. Situace je o to závažnější, že běžná medicína má jen omezené možnosti, jak těmto pacientům pomoci. Používají se silné léky, které však mají mnohé vážné vedlejší účinky. Kniha se vás snaží seznámit i s možnými alternativami z přírodní medicíny. Mezi tyto alternativy patří změna výživa, doplňky stravy, fyzioterapie či byliny. Publikace ukazuje přírodní péči nejen jako léčebný postup, ale celkově jako životní styl. Kniha obsahuje devět kapitol zabývajících se základy anatomie a fyziologie dýchacího ústrojí, přiblížením CHOPN a rozedmy plic, konvenční léčbou a diagnózou CHOPN, radami jak přestat kouřit, léčbou stravou, potravinovými doplňky, léčbou za pomocí bylin, cvičením, dýchacími technika a fyzioterapií a dalšími možnostmi a náměty. Kromě těchto kapitol je na počátku knihy poděkování a úvod a na konci přehledný slovníček pojmů.


Naše recenze

Kniha je zajímavým pohledem na CHOPN a rozedmu plic z jiného než medicínského hlediska. Alternativní medicína může přinést zajímavé výsledky, i když samozřejmě ne vždy by měla medicínské hledisko zcela nahrazovat. Publikace má tabulky, několik obrázků a celkově je přehledná.


Diskuse (0 komentářů)

Nový příspěvek
Copyright 2006–2024 © Zánět-průdušek.cz
Kontakty